РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-1  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10.      
18.10.-22.10. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
25.10.-29.10. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
1.11.-5.11. ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11.      
22.11.-26.11.      
29.11.-3.12. БИОЛОГИЈА    
6.12.-10.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
13.12.-17.12. МАТЕМАТИКА    
20.12.-24.12. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
27.12.–31.12      

 

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-2  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
20.9.-24.9. МАТЕМАТИКА    
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10. МАТЕМАТИКА    
18.10.-22.10. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10. ИСТОРИЈА    
1.11.-5.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11.      
22.11.-26.11.      
29.11.-3.12. БИОЛОГИЈА    
6.12.-10.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК  
13.12.-17.12. МАТЕМАТИКА    
20.12.-24.12. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
27.12.–31.12 СРПСКИ ЈЕЗИК    

 

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-3  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10.      
18.10.-22.10. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10. МАТЕМАТИКА    
1.11.-5.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11.      
22.11.-26.11.      
29.11.-3.12. БИОЛОГИЈА    
6.12.-10.12. СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА  
13.12.-17.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
20.12.-24.12. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
27.12.–31.12 СРПСКИ ЈЕЗИК    

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VI-4  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10.      
18.10.-22.10. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
25.10.-29.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
1.11.-5.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
29.11.-3.12. МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА  
6.12.-10.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА  
13.12.-17.12.      
20.12.-24.12. МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
27.12.–31.12 СРПСКИ ЈЕЗИК    

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-1  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
27.9.-1.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
18.10.-22.10. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10. ИСТОРИЈА МАТЕМАТИКА  
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
22.11.-26.11. БИОЛОГИЈА МАТЕМАТИКА  
29.11.-3.12.      
6.12.-10.12. СРПСКИ ЈЕЗИК    
13.12.-17.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА  
20.12.-24.12. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-2  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
11.10.-15.10.      
18.10.-22.10. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
25.10.-29.10. МАТЕМАТИКА    
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
22.11.-26.11.      
29.11.-3.12. СРПСКИ ЈЕЗИК    
6.12.-10.12. БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА  
13.12.-17.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА  
20.12.-24.12. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-3  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
27.9.-1.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10.      
18.10.-22.10. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10. МАТЕМАТИКА    
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
15.11.-19.11. МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
29.11.-3.12.      
6.12.-10.12. СРПСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА  
13.12.-17.12. ФИЗИКА БИОЛОГИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
20.12.-24.12. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VII-4  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
18.10.-22.10. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
25.10.-29.10. МАТЕМАТИКА    
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
22.11.-26.11.      
29.11.-3.12. СРПСКИ ЈЕЗИК    
6.12.-10.12. БИОЛОГИЈА ИСТОРИЈА  
13.12.-17.12. ФИЗИКА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
20.12.-24.12. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-1  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10. МАТЕМАТИКА    
11.10.-15.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
18.10.-22.10. ФИЗИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10.      
1.11.-5.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
8.11.-12.11. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
15.11.-19.11.      
22.11.-26.11. БИОЛОГИЈА    
6.12.-10.12. ИСТОРИЈА ХЕМИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
13.12.-17.12. ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК  
20.12.-24.12. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-2  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10. МАТЕМАТИКА    
11.10.-15.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
18.10.-22.10. ФИЗИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10.      
1.11.-5.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
8.11.-12.11. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
15.11.-19.11.      
22.11.-26.11. БИОЛОГИЈА    
6.12.-10.12. ИСТОРИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ХЕМИЈА
13.12.-17.12. СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА  
20.12.-24.12. МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-3  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10. МАТЕМАТИКА    
11.10.-15.10. СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА  
18.10.-22.10. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
25.10.-29.10.      
1.11.-5.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
8.11.-12.11. МАТЕМАТИКА    
15.11.-19.11.      
22.11.-26.11. БИОЛОГИЈА    
29.11.-3.12.      
6.12.-10.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА  
13.12.-17.12. ХЕМИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА
20.12.-24.12. МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
27.12.–31.12 СРПСКИ ЈЕЗИК    

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА VIII-4  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
4.10.-8.10. МАТЕМАТИКА    
11.10.-15.10. СРПСКИ ЈЕЗИК    
18.10.-22.10. ФИЗИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10.      
1.11.-5.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
8.11.-12.11. МАТЕМАТИКА    
15.11.-19.11.      
22.11.-26.11. БИОЛОГИЈА    
29.11.-3.12.      
6.12.-10.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ИСТОРИЈА ХЕМИЈА
13.12.-17.12. ФИЗИКА СРПСКИ ЈЕЗИК  
20.12.-24.12. МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
27.12.–31.12 СРПСКИ ЈЕЗИК    

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-1  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
20.9.-24.9. МАТЕМАТИКА    
18.10.-22.10. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10. МАТЕМАТИКА    
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
22.11.-26.11. МАТЕМАТИКА    
29.11.-3.12.      
6.12.-10.12. ХЕМИЈА    
13.12.-17.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ФИЗИКА  
20.12.-24.12. МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЈА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК
27.12.–31.12 СРПСКИ ЈЕЗИК    

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-2  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
20.9.-24.9. МАТЕМАТИКА    
18.10.-22.10. ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК    
25.10.-29.10. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
22.11.-26.11. МАТЕМАТИКА    
6.12.-10.12. ИСТОРИЈА ХЕМИЈА  
13.12.-17.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ФИЗИКА
20.12.-24.12. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-3  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
20.9.-24.9. МАТЕМАТИКА    
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
18.10.-22.10.      
25.10.-29.10. МАТЕМАТИКА    
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
22.11.-26.11. МАТЕМАТИКА    
29.11.-3.12.      
6.12.-10.12. ИСТОРИЈА ХЕМИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК
13.12.-17.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ФИЗИКА
20.12.-24.12. МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  

 

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЈЕРА ЗНАЊА ЗА IX-4  ШКОЛСКА 2021/2022. ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ВРИЈЕМЕ ОД-ДО ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ
20.9.-24.9. МАТЕМАТИКА    
4.10.-8.10.      
11.10.-15.10.      
18.10.-22.10. СРПСКИ ЈЕЗИК ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК  
25.10.-29.10. МАТЕМАТИКА    
1.11.-5.11. ФИЗИКА    
8.11.-12.11.      
15.11.-19.11. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК    
22.11.-26.11. МАТЕМАТИКА    
29.11.-3.12.      
6.12.-10.12. ХЕМИЈА СРПСКИ ЈЕЗИК  
13.12.-17.12. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК БИОЛОГИЈА ФИЗИКА
20.12.-24.12. МАТЕМАТИКА ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК