Корисни линкови

YouTube канал ОШ „Пале“

https://www.youtube.com/channel/UCne3TiEwEe8whrAcq_oMIPQ

Републички педагошки завод

https://www.rpz-rs.org/

Министарство просвјете и културе Републике Српске

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/Pages/default.aspx

Е-образовање

http://www.eobrazovanje.com/

Завод за уџбенике и наставна средства

http://www.eobrazovanje.com/