+387 57 / 200 171     os194@skolers.org

Општи акти школе

Интерни и општи акти школе:

– Статут
– Натавни план и програм
– Развојни план школе
– Извјештај о раду школе за претходну годину
– Кодекс понашања
– Извјештај о годишњој реализацији финансијског плана