О школи

ЈУ Основна школа „Пале“ гаји традицију дугу 111 година. Од свог оснивања до данас школа је промијенила неколико школских зграда, да би 1962. године школа добила велику и савремену школску зграду у којој је смјештена до данас.

Школа је oд 1963. до 1991. године носила назив Основна школа „Дан младости“ Пале, када је име промјењено. У протеклом одбрамбено отаџбинском рату школу је похађало 2400 ученика, а зграда је пројектована за 850 ученика, па је почетком школске 1997/98. године дограђено шест нових учионица што је у знатној мјери утицало на побољшање радних услова.

Уз помоћ Кабинета предсједника, Министарства просвјете и културе РС, Општине Пале и међународних невладиних организација опремљени су кабинети музичког, ликовног, хемије, биологије, информатике и вјеронауке.

Набављено је 208 персоналних рачунара и опремљено осам електронских учионица у којима се изводи модерна информатичка настава. Ограђено је школско двориште, изграђена настрешница, реновиране свлачионице, набављен школски минибус за превоз ученика, изграђен лифт за ученике са отежаним кретањем, постављена нова столарија, постављена термо-изолациона фасада, извршено утопљавање таванског простора и направљене нове приступне стазе према школи.

Све је то допринијело подизању квалитета наставног процеса и побољшању рада ваннаставних активности у школи.

Школа је у свом досадашњем раду постизала одличне резултате. Ученици су били прваци Савезне Републике Југославије из физике, прваци Државног такмичења Босне и Херцеговине из математике. Освајали су више пута прва републичка мјеста из математике, српског језика и физике.

Визија и циљ школе су квалитетно васпитање и образовање за сву дјецу у партнерству са породицом и друштвеном заједницом.

 

Општи подаци

Адреса: Милана Симовића 26, 71420 Пале
Директор школе: Александар Рајић
Електроснка пошта: os194@skolers.org
Број ученика: 821 (397 мушких и 424 женских)
Број одјељења: 33
Број учионичких просторија: 26 (17 универзалних учионица, 7 кабинета, 1 школска радионица, 1 фискултурна сала)
Датум оснивања школе: 9. јун 2010. године
Датум прославе – Дан ученичких достигнућа: 6. јун