111
Година традицијe
36
Одјeљeња
860
Учeника
26
Учионичких просторија