Основна школа „Мокро“

Основна школа „Мокро“ је основана 1907. године у мјесту Пустопоље. Прва основна школа у Мокром носила је назив „Српска народна основна школа“. Школа је била смјештена у једној малој и доста примитивној згради, а настава се изводила према одређеним школским прописима.

Касније, као централна школа, добија нови назив „Романијски одред“. Под овим називом школа ради све до 1979. године када је припојена Основној школи „Дан младости“ Пале. Под тим називом ради до 1994. године када поново постаје централна основна школа са 4 подручна одјељења (Кадино Село, Брезовице, Хреша и Вучија Лука) и добија назив Основна школа „Мокро“.

Данас је Основна школа „Мокро“, подручна школа Основне школе „Пале“ и налази се у мјесној заједници Мокро која броји 811 становника.

Вршилац дужности директора Основне школе „Мокро“ је Милијана Грујић.

Телефон: 057 235 030
Електронска пошта: os185@paleol.net